Problematyczna próbka

Problematyczna próbka

Co zrobić z tą nieszczęsną próbką? Czemu ma służyć jej przedłożenie przez wykonawcę? Kiedy jej wymagać? Kiedy jej brak oznacza dyskwalifikację wykonawcy? Temat dość skomplikowany niemniej jednak postaram się go trochę rozjaśnić. Jaką rolę pełni próbka w postępowaniu? Odpowiedź brzmi - dwojaką:)

Po pierwsze stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje to czego wymagamy tj. potwierdza spełnienie naszych "minimalnych wymagań".

Po drugie stanowi potwierdzenie tego, że wykonawca nam oferuje coś ekstra...coś czego zaoferowanie obiecaliśmy nagrodzić w czasie oceny ofert (z zastosowaniem kryteriów).
Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger