Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Zamawiający może opublikować wówczas gdy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów, których nie wszczyna się poprzez zamieszczenie publicznego ogłoszenia o zamówieniu tj:


  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Zamówienie z wolnej ręki

Wprowadzenie tego rodzaju ogłoszenia stanowi implementację przepisów unijnych w tym zakresie i przenosi na grunt polski ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante.
Ogłoszenie takie chroni zarówno interesy Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Cechy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy:

- upewnienie Zamawiającego co do wyboru prawidłowego trybu,
- skrócenie terminów na złożenie odwołania przez Wykonawcę,
-brak możliwości unieważnienia umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
-umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z zamówieniami udzielanymi w trybie niekonkurencyjnym i ewentualnie możliwość zakwestionowania decyzji Zamawiającego jeżeli zdaniem Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do ich zastosowania.
Zamieszczenie ogłoszenia jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Zamówienia publiczne , Blogger